FPT Quảng Ngãi tuyển dụng nhân viên kinh doanh

Quảng Ngãi là một trong những tỉnh có điều kiện phát triển của miền trung, với trung tâm kinh tế là tp Quảng Ngãi đang là địa điểm đầu tư lớn của doanh nghiệp. Hiện công ty FPT Quảng Ngãi sớm hình thành và FPT Quảng Ngãi tuyển dụng đội ngũ cán bộ công nhân viên phục […]