Spread the love
Rate this post

Chương trình Khuyến mãi FPT Play Box trong tháng 2-2019
📣Thông tin chương trình khuyến mãi tháng 02/2019:
♦️Đối tượng: khách hàng mua FPT Play Box từ 01.02 đến 28.02
♦️Khuyến mãi tặng kèm:
☑️ Tặng 02 tháng gói K+ 
☑️Tặng 12 tháng gói Giải Trí
☑️Tặng mùa giải Serie A – EPL 2018 – 2019

📜Cách nhận khuyến mãi: kích hoạt gói 0 đồng Giải trí từ ngày 01.02 đến 28.02